Multi-Browser Viewer

Multi-Browser Viewer 4.9

Kiểm tra trang web của bạn trên nhiều trình duyệt từ một giao diện thống nhất
Người dùng đánh giá
4.3  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.9.2 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
TWD Solutions Pte Ltd

Hãy xem làm thế nào các trang web của bạn và các dịch vụ web trông giống như làm việc trên các trình duyệt độc lập hơn 50 bao gồm những thiết bị di động và kiểm tra chức năng của họ. Công cụ bổ sung tính năng bao gồm một máy ghi video inbuilt và HTML5 đánh dấu xác nhận.

Multi-Browser Viewer là một thập được duyệt thử phần mềm giải pháp cho phép để chạy Run 22 thật mạng trình duyệt cũ trên cùng một cái máy bên cạnh nhau, và kiểm tra trang của localhost hay intranet. Đó là ý tưởng không tồi để kiểm duyệt thử nghiệm hay "đóng cửa" công ty máy móc đó không được phép để chạy mới nhất trình duyệt cũ bởi sự bảo mật của họ quản trị.
Nó là hoàn toàn và cách dễ dàng để kiểm tra điện thoại trang web của con. Multi-Browser Viewer gồm có 5 mobil trình duyệt cũ kể cả Windows Mobile 6.5, Android 2.1, iPhone Safari, iPad Safari và Blackberry Storm2.
Thông tin được cập nhật vào: